FAQs Complain Problems

समाचार

सिरानचोक कोटको परिचय

Read More

एतिहासिक सिरानचोक कोट

Read More

सिरानचोक गाँउपालिका

Read More

श्रीनाथ मण्डली

Read More

श्रीनाथकोट बाट देखिएको दृश्य

Read More

घरमै बसौं सुरक्षित बनौं

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन अन्तिम प्रतिवेदन

Current View
Click here to download the PDF file.

सिकाई सहजीकरण गर्ने सम्बन्धमा

नवौ गाउँसभा सम्बन्धमा ।।

Current View
Click here to download the PDF file.

Pages

श्रीनाथ मण्डली

जन प्रतिनिधि

hamrothalajung@yahoo.com
९८१३०३५६७३, ९८५६०४१६७८
devkotarita2053@gmail.com
९८४६३७७९०१

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५६०१००५०
yadavuk8@gmail.com
सूचना अधिकारी
९८५६०४०५८८
miyaahamad09@gmail.com

जानकारी