FAQs Complain Problems

समाचार

चौधौ गाउँसभा

Read More

श्रीनाथ कोट

Read More

श्रीनाथ मण्डली

Read More

एतिहासिक सिरानचोक कोट

Read More

गाउँसभामा

Read More

Letter of Intent

सिलबन्दी दरभाउपत्रको पुन: सूचना प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

दस्तावेज: 
Current View

Pages

जन प्रतिनिधि

hamrothalajung@yahoo.com
९८१३०३५६७३, ९८५६०४१६७८
devkotarita2053@gmail.com
९८४६३७७९०१

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
9856010050
ito.siranchowkmun@gmail.com
सूचना अधिकारी
९८५६०१००४९
suchana.adhikari@siranchowkmun.gov.np

जानकारी