FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका र श्रम अवधिभित्र रहनुभएका हरुका लागि सूचना सूचना सूचना

सिरानचोक गाउँपालिका अन्तरगत बैदेशिक रोजगारमा जानुभएका र श्रम अवधिभित्र रहनुभएको परिवारसदस्यहरुमा निम्न किसिमका घतक रोग लागेमा सो सम्बन्धी सूचना

भकारो सुधार कार्यक्रम संचालनका लागि प्रस्ताव छनौट सम्बन्धी सूचना !!!

दस्तावेज: 
Current View

सिरानचोक गाउँपालिका अन्तरगत करारमा कार्यरत शिक्षकहरुको लागि सूचना सूचना सूचना

दस्तावेज: 
Current View

सुरक्षित नागरिक आवास सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 
Current View

ठेक्का तोडी कालोसुचीका लागि सिफारिस गर्ने सम्बन्धमा सुचना

दस्तावेज: 
Current View

भकारो सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना !!!

दस्तावेज: 
Current View

किसान सुचीकरण सहजकर्ता आवस्यकता सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 
Current View

पर्यटन तथा उद्योग कार्यालय गोरखाको सेवा प्रवाह बन्द सम्बन्धी सुचना

दस्तावेज: 
Current View

उद्योग ब्यवसाय दर्ता सम्बन्धी सिविर चैत्र १४ गते संचालन हुने बारेको सुचना !!!

दस्तावेज: 
Current View

Pages