FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

स्थानीय सामाजिक सहजकर्ता आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !

स्थानीय सामाजिक सहजकर्ता आवश्यकता सम्बन्धी सूचना !

दस्तावेज: 
Current View

सेवा करारमा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धी सूचना

गोरखा समाचार राष्ट्रिय दैनिक वेशाख १५ गते प्रकाशित सूचना

आ.ब. ०७९-८० को बाँकी योजना सम्झौता तथा सम्पन्न योजनाहरुको भुक्तानी सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 
Current View

पशु सेवा शाखाको मासु आत्मनिर्भरताको लागि बाख्रा प्रवर्द्धन तथा बजारीकरण कार्यक्रमको प्रस्तावना आव्हान सम्बन्धी सूचना!!!

दस्तावेज: 
Current View
Current View
Current View
Current View

पशु सेवा शाखाको चिलिङ सेन्टर स्थापनाका लागि प्रस्तावना आव्हान सम्बन्धी सूचना!!!

दस्तावेज: 
Current View
Current View
Current View
Current View

छात्रवृत्ति प्राप्तिका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना!!!

दस्तावेज: 
Current View

कृषि शाखाको प्रस्तावना आव्हान सम्बन्धी सूचना!!!

दस्तावेज: 
Current View

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने सम्बन्धी सूचना!!!

दस्तावेज: 
Current View

लेखापरीक्षक नियुक्ती गरिएको सम्बन्धमा।

दस्तावेज: 
Current View

स्वास्थ्य शाखाको मासिक ‌औषधि उपचार खर्च सम्बन्धी सूचना!

दस्तावेज: 
Current View

निःशुल्क वाली उपचार शिविर सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 
Current View

निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर- २०७९ सम्बन्धि सूचना!

दस्तावेज: 
Current View

Pages