FAQs Complain Problems

समाचार

सूचना तथा समाचार

स्वास्थ्य शाखाको मासिक ‌औषधि उपचार खर्च सम्बन्धी सूचना!

दस्तावेज: 
Current View

निःशुल्क वाली उपचार शिविर सम्बन्धी सूचना।

दस्तावेज: 
Current View

निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर- २०७९ सम्बन्धि सूचना!

दस्तावेज: 
Current View

कृषि विकास शाखा तर्फको कार्यक्रमहरुको प्रस्तावना आव्हान सम्बन्धि सूचना।

दस्तावेज: 
Current View

नियुक्ती पत्र बुझ्न आउने सम्बन्धको सूचना।

दस्तावेज: 
Current View

दरखास्त फारम

दस्तावेज: 
Current View

रोजगार सहायकको परिक्षाफल प्रकाशित गरियको सूचना

दस्तावेज: 
Current View

IT officer syallbus

Pages