FAQs Complain Problems

समाचार

४ नं. वडा, छोप्राक

जम्मा घरधुरी संख्या : ८७८                                                                                                   

पुरुष : ११३९   

महिला : १३५६

क्षेत्रफल (वर्ग किमि) : ८.४९ 

                              वडा पदाधिकारी  बिवरण 

सि नं              पद                              नामथर                                     सम्पर्क नं

१                 वडा अध्यक्ष                    श्री भरत हमाल                            ९८५१०७९७६५

२                सदस्य                            श्री शान्ति कुमाल                          ९८४६२५३१३१

३                सदस्य                            श्री राम कुमारी बिक                     ९८०६५५०५५७

४                सदस्य                            श्री चन्द्र प्रसाद पोखरेल                  ९८४६०५६३६२

५                 सदस्य                           श्री परशुराम पोखरेल                     ९८४६१२६७३८

जम्मा जनसंख्या: २७०५

वडा सचिव ः गेनुप्रसाद यादव  ९८०९२२२३४३

Ward Contact Number: 
९८०९२२२३४३