FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिरानचोक गाउँपालिकाको मर्मत तथा सम्भार कार्यविधि २०७६ ७८/७९ 03/04/2022 - 15:53
सिरानचोक गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७८ र ७९ ७८/७९ 03/04/2022 - 15:48
आर्थिक ऐन 2078 ७८/७९ 03/04/2022 - 15:42 PDF icon सिरानचोक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
COVID-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण बजेट खर्च सम्बन्धमा ७७/७८ 05/17/2021 - 13:08 PDF icon COVID 19.pdf
स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५ ७७/७८ 03/23/2021 - 13:08 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५.pdf
स्थानिय तहको पशु सेवा शाखाबाट हुने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी २०७६ ७७/७८ 03/23/2021 - 13:08 PDF icon स्थानिय तहको पशु सेवा शाखाबाट हुने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी २०७६.pdf
स्थानिय तहको कृषि शाखाबाट हुने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी २०७६ ७७/७८ 03/23/2021 - 13:07 PDF icon स्थानिय तहको कृषि शाखाबाट हुने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी २०७६.pdf
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 03/23/2021 - 13:06 PDF icon सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि, २०७६.pdf
सहकारी ऐन, २०७४ ७७/७८ 03/23/2021 - 13:05 PDF icon सहकारी ऐन, २०७४.pdf
समपुरक कोष बजेट खर्च मापदण्ड, २०७६ ७७/७८ 03/23/2021 - 13:04 PDF icon समपुरक कोष बजेट खर्च मापदण्ड, २०७६.pdf

Pages