FAQs Complain Problems

समाचार

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आर्थिक ऐन २०८०।०८१ ७९/८० 06/27/2023 - 15:40 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०।०८१.pdf
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सशर्त वित्तिय हस्तान्तरित पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० 02/06/2023 - 16:00 PDF icon कार्यबिधि-७९.pdf
सिरानचोक गाउँपालिकाको मर्मत तथा सम्भार कार्यविधि २०७६ ७८/७९ 03/04/2022 - 15:53
सिरानचोक गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम २०७८ र ७९ ७८/७९ 03/04/2022 - 15:48
आर्थिक ऐन 2078 ७८/७९ 03/04/2022 - 15:42 PDF icon सिरानचोक गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७८.pdf
COVID-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण बजेट खर्च सम्बन्धमा ७७/७८ 05/17/2021 - 13:08 PDF icon COVID 19.pdf
स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५ ७७/७८ 03/23/2021 - 13:08 PDF icon स्वास्थ्य तथा सरसफाई ऐन, २०७५.pdf
स्थानिय तहको पशु सेवा शाखाबाट हुने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी २०७६ ७७/७८ 03/23/2021 - 13:08 PDF icon स्थानिय तहको पशु सेवा शाखाबाट हुने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी २०७६.pdf
स्थानिय तहको कृषि शाखाबाट हुने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी २०७६ ७७/७८ 03/23/2021 - 13:07 PDF icon स्थानिय तहको कृषि शाखाबाट हुने कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधी २०७६.pdf
सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि, २०७६ ७७/७८ 03/23/2021 - 13:06 PDF icon सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यविधि, २०७६.pdf

Pages