FAQs Complain Problems

७८/७९

नियुक्ती पत्र बुझ्न आउने सम्बन्धको सूचना।

दस्तावेज: 
Current View

स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७९ बमोजिम कर्मचारीहरुको दरबन्दी कायम/तह वृद्धि गर्ने सम्बन्धी सूचना!!!

Pages