FAQs Complain Problems

समाचार

२ नं. वडा, थालाजुंङ्ग

जम्मा घरधुरी संख्या : ८४४                                                                                                  

पुरुष : १०८२                                                                                                                      

महिला : ११०५                                                                                                                    

क्षेत्रफल (वर्ग कि मि)  :१७.३                          

 

                                                वडा पदाधिकारी  िबवरण

सि नं                पद                                 नामथर                                        सम्पर्क नं             

१                 वडा अध्यक्ष                    श्री खुसीमान गुरुङ                        ९८०८२५२८९०

२                 वडा सदस्य                     श्री राजकुमार गुरुङ                      ९८५६०२८३६९

३                 वडा सदस्य                     श्री सन्तबहादुर बराम                     ९८४६८५१५५१

४                 महिला वडा सदस्य           श्री डिलमाया गुरुङ                       ९८०७२०११९७

५                 दलित महिला सदस्य        श्री बिमला सिर्मल                          ९८१४१११७०४

जम्मा जनसंख्या २७२५

वडा सम्पर्क न‌ं   ९८४८२५०९१६

वडा सचिवको नामः रीता थापा  ९८४१४८१२३४

Ward Contact Number: 
९८०८२५२८९०