FAQs Complain Problems

समाचार

शिक्षा

विद्यालयको नाम प्र. अ. को नाम प्र. अ. को सम्पर्क नं: विद्यालयको इमेल विद्यालयको ठेगाना विद्यालयको तह छनौट विद्यालयको प्रकार छनौट स्थापना मिति
सामुदायिक प्रा . वि. इन्द्र पन्त ९८४१०७६२२५ ८ नं. वडा, जौबारी आधारभुत तह सरकारी विद्यालय
सत्यदेवी प्रा . वि. जिवनाथ पोखरेल ९८४६६५७१३४ ८ नं. वडा, जौबारी आधारभुत तह सरकारी विद्यालय
फिनाम प्रा . वि. सुक बहादुर वि.क 9846676484 ८ नं. वडा, जौबारी आधारभुत तह सरकारी विद्यालय
सीतादेवी प्रा . वि. भरत सापकोटा ९८४६४३१४०० ८ नं. वडा, जौबारी आधारभुत तह सरकारी विद्यालय
गणेश प्रा . वि. बाबुराम अधिकारी ९८४३१३६३७२ ८ नं. वडा, जौबारी आधारभुत तह सरकारी विद्यालय
एकता प्रा . वि. गम बहादुर मिजार ९८४७७७१०९९ ८ नं. वडा, जौबारी आधारभुत तह सरकारी विद्यालय
आदर्श प्रा . वि. कृष्णबहादुर सापकोटा ९८४५४१६५०५ ८ नं. वडा, जौबारी आधारभुत तह सरकारी विद्यालय
जनज्योती मा . वि. छन्द प्रसाद तिमल्सिना ९८५६०४३२६२ ८ नं. वडा, जौबारी माध्यमिक तह सरकारी विद्यालय
परोपकार आदर्श मा. वि. हरिचन्द्र दवाडी ९८४९११०८०० ८ नं. वडा, जौबारी माध्यमिक तह सरकारी विद्यालय
बुद्धचन्डी प्रा . वि . सविता ढकाल ९८४६६५३२०५ ७ नं. वडा, श्रीनाथकोट आधारभुत तह सरकारी विद्यालय

Pages