FAQs Complain Problems

समाचार

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

नीति तथा कार्यक्रम आ ब २०८०।०८१

७९/८० 06/27/2023 - 15:05 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम आ ब २०८०।०८१ सिरानचोक गाउँपालिका गोरखा.pdf

आर्थिक बर्ष २०80/०८1को वजेट बक्तब्य

७९/८० 06/27/2023 - 12:08 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम 8081 final.pdf

वजेट तथा कार्यक्रम २०८०/८१

२०८०/८१ 06/25/2023 - 12:25 PDF icon SuTRA__Budget.pdf

बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७८ । ७९

७७/७८ 07/06/2021 - 11:28 PDF icon सिरानचोक गाउँपालिको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७८_। ७९.pdf

बजेट तथा कार्यक्रम २०७८/२०७९

७७/७८ 07/01/2021 - 10:41 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम .pdf

बजेट किताब

७७/७८ 01/27/2021 - 00:00 PDF icon बजेट किताव .pdf

बजेट आ.ब. २०७७/२०७८

७७/७८ 01/26/2021 - 14:14 PDF icon बजेट ०७७-०७८.pdf

सिरानचोक गाँउपालिकाको गाँउसभामा आ.व. ०७७/०७८ का लागि प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रम

७७/७८ 07/30/2020 - 11:20 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम सिरानचोक गाउँपालिका.pdf

सिरानचोक गाँउपालिकाको आ.ब. ०७७/०७८ को अनुमानित आय व्ययको संक्षिप्त विवरण l

७६/७७ 06/25/2020 - 13:21

आर्थिक बर्ष २०७६।०७७ को नीति, योजना तथा कार्यक्रम र वजेट सहितको वार्षिक गाउँ विकास योजना

७६/७७ 02/02/2020 - 12:16 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम किताब.pdf

सिरानचोक गाउँपालिका आ.ब. ०७६/०७७ को स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना

७६/७७ 01/17/2020 - 13:25 PDF icon सिरानचोक गाउँपालिकाको स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना.pdf

सुशासन तथा संस्थागत सुधार तर्फ

७६/७७ 01/17/2020 - 13:11 PDF icon सुशासन तथा संस्थागत सुधार तर्फ .pdf

आ.ब. 0७६/0७७ भौतिक पूर्वाधार तर्फ

७६/७७ 01/06/2020 - 15:31 PDF icon भौतिक पूर्वाधार तर्फ.pdf

सिरानचोक गाउँपालिका आ.ब. ०७६/०७७ को पशु सेवा शाखाको कार्यक्रम तथा योजना

७६/७७ 01/06/2020 - 15:07 PDF icon पशु सेवा शाखाको कार्यक्रम तथा योजना.pdf

आ.ब. 07६/07७ अध्ययन अनुसन्धान तर्फ (पुँजीगत परामर्श)

७६/७७ 01/06/2020 - 12:45 PDF icon अध्ययन अनुसन्धान तर्फ (पुँजीगत परामर्श).pdf

सिरानचोक गाउँपालिका आ.ब. ०७६/०७७ को कृषि कार्यक्रम तथा योजना

७६/७७ 01/06/2020 - 12:38 PDF icon कृषि कार्यक्रम तथा योजना.pdf