FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सिरानचोक गाउँपालिकाको राजश्‍व सुधार योजना कार्यान्वयनको समिक्षात्मक अध्ययन ७९-८० 03/24/2022 - 11:34
GESI Policy of Siranchwok ७९-८० 03/24/2022 - 11:27
सिरानचोक गाउँपालिका व्यवसायसँग सम्बन्धित उद्धमी पार्श्वचित्र, २०७७ ७७/७८ 06/14/2021 - 11:20 PDF icon MSMEs Profile_Siranchok_CTFB - Draft.pdf
सूचना सूचना सूचना ७७/७८ 04/23/2021 - 14:04
सिरानचोक गाउँपालिका व्यावसायिक कर सुधार योजना, २०७७ ७७/७८ 03/31/2021 - 13:32 PDF icon सिरानचोक गाउँपालिका व्यावसायिक कर सुधार योजना, २०७७.pdf
सिरानचोक गाउँपालिकाको उद्यम व्यवसाय (स्थापना तथा सञ्चालन) सम्बन्धी ७७/७८ 03/31/2021 - 13:31 PDF icon सिरानचोक गाउँपालिकाको उद्यम व्यवसाय (स्थापना तथा सञ्चालन) सम्बन्धी .pdf
उद्यम व्यवसाय प्रवद्र्धन, दर्ता, नियमन तथा सुविधा सहुलियतसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका ७७/७८ 03/31/2021 - 13:30 PDF icon उद्यम व्यवसाय प्रवद्र्धन, दर्ता, नियमन तथा सुविधा सहुलियतसम्बन्धी जानकारी पुस्तिका.pdf
सिरानचोक गाउँपालिकाको राजश्व सुधार कार्ययोजना ७७/७८ 03/31/2021 - 13:29 PDF icon सिरानचोक गाउँपालिकाको राजश्व सुधार कार्ययोजना .pdf
स्थानीय सरकार संस्थागत स्वमूल्यांकन प्रतिवेदन ७५/७६ 12/01/2020 - 11:36 PDF icon Lisa Report.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण परीक्षण प्रतिवेदन ७५/७६ 11/29/2020 - 11:15 PDF icon GESI Audit Report.pdf

Pages