FAQs Complain Problems

समाचार

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वत प्रकासन २०८०/०८१ २०८०/८१ 03/15/2024 - 18:15 PDF icon CamScanner 03-15-2024 17.57.pdf
अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरिएको सूचना ! २०८०/८१ 11/29/2023 - 16:14 PDF icon Result11292023.pdf
प्राविधिक सहायकआवेदन फारम २०८०/८१ 09/28/2023 - 11:19 PDF icon आबेदन फारम प्राविधिक सहायक.pdf
प्राविधिक सहायक लिखित परिक्षा पाठ्यक्रम २०८०/८१ 09/28/2023 - 11:16 PDF icon प्राविधिक सहायक लिखित परिक्षा पाठ्यक्रम.pdf
स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व-मूल्याङ्कन अन्तिम प्रतिवेदन- २०७९ ७९/८० 01/17/2023 - 12:38 PDF icon LISA Final Report.pdf
आय व्ययको विवरण सार्वजनिकरण सम्बन्धमा ७९/८० 07/20/2022 - 00:00 PDF icon आय व्यय को विवरण.pdf
बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम ७९/८० 07/07/2022 - 00:00 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम ०७9 - 80.pdf
सिरानचोक गाउँपालिकाको राजश्‍व सुधार योजना कार्यान्वयनको समिक्षात्मक अध्ययन ७८/७९ 03/24/2022 - 11:34
GESI Policy of Siranchwok ७८/७९ 03/24/2022 - 11:27
सिरानचोक गाउँपालिका व्यवसायसँग सम्बन्धित उद्धमी पार्श्वचित्र, २०७७ ७७/७८ 06/14/2021 - 11:20 PDF icon MSMEs Profile_Siranchok_CTFB - Draft.pdf

Pages