FAQs Complain Problems

समाचार

कर्मचारी विवरण

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
उमेश कुमार यादव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत yadavuk8@gmail.com ९८५६०१००५०
अहमद दिन मिया सूचना अधिकारी miyaahamad09@gmail.com ९८५६०४०५८८
टुकमान श्रेष्ठ सि.अ.हे.ब. ९८४६०५६४३१
मोति माया ढकाल विद्यालय निरीक्षक शिक्षा शाखा motimaya36@gmail.com ९८५११४०१०५
शारदा ढकाल अधिकृत महिला तथा बालबालिका (सामाजिक विकास) शाखा dsaradha77@gmail.com ९८४६०९८०७७
सुदिप बराल इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा eng.sudipbrl@gmail.com ९८४६७८५७८६
कृष्ण तामाङ्ग सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ktamang506@gmail.com ९८४४७७८६१५
उत्तम वस्ती रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र uttamosti2007@yahoo.com ९८४१४५७१५२
नेत्र प्रसाद पौडेल आ.ले.प ९८६७६३८३२७
ज्ञानेन्द्र पोखरेल स्रोत व्यक्ति ९८४६०७०४८४
कमल कान्त शर्मा सहायक पाँचौ जिन्सी शाखा kamalkanta.66256@gmail.com ९८४६०६६२५६
युवराज न्यौपाने पशु सेवा प्राविधिक पशु ९८५६०४०२४७
अनुषा राना सव इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा ९८०५८२९५२९
सकेन्द्र कुमार यादव सव इन्जिनियर पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा sakendrayadav.11@gmail.com ९८६२३८७९००
पशुपति घिमिरे MIS अपरेटर पञ्जीकरण शाखा ghimirepashupati1@gmail.com ९८४६६१७२१३
सुशिला ङ्याङजो प्राविधिक सहायक पाँचौ शिक्षा शाखा sushila.ngyanjo12@gmail.com ९८६६२४६५६१
ई. गृजेश चौधरी अ.स.ई. पूर्वाधार विकास तथा वातावरण व्यवस्थापन शाखा grijeshsagar19@gmail.com ९८४७५९३०३३
जनार्दन पोखरेल वडा सचिव ९८४६२५३४७४
गणेश ढकाल रोजगार सहायक रोजगार सेवा केन्द्र ganeshdkl4@gmail.com ९८५११३९६४२
अजिता राई वडा सचिव ९८४६९८४५२४
बिन्दु पाण्डे सा.प. ९८४६०७४७४८
रमला बि.क फिल्ड सहायक ९८४६७३०७१९
कृष्ण प्रसाद पोखरेल स्रोत शिक्षक शिक्षा शाखा krishnapokharel047@gmail.com ९८४६०९७७८२
पार्वती श्रेष्ठ का.स. ९८४६२६२०३४
सन्त बहादुर कुमाल का.स. ९८४६३००३९६
जीत बहादुर बानिया का.स. ९८०४१९३८०८
शंकरमणि गुरुङ का.स. gurungarjun756@gmail.com ९८१५११३७५०