FAQs Complain Problems

समाचार

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

Invitation For Sealed Quotation

२०८०/८१ 05/21/2024 - 10:24 PDF icon Invitation For Sealed Quotation.pdf

आ.व २०८०/८१को तपसिल वमोजिमका योजनाहरुको ठेक्का आवहान सम्बन्धि सूचना-२

२०८०/८१ 12/03/2023 - 10:56 PDF icon Notice of bids 2 208081.pdf

बोलपत्र आह्वावन सम्बन्धी सूचना ।।

७८/७९ 02/23/2022 - 16:05

बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी आशयको सूचना

७८/७९ 02/06/2022 - 11:25

बोलपत्र स्वीकृत सम्बन्धी आशयको सूचना

७८/७९ 01/31/2022 - 16:46

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना

७७/७८ 07/02/2021 - 16:23

Invitation for Sealed Quotation

७७/७८ 06/14/2021 - 12:37

सूचना

७७/७८ 06/09/2021 - 18:20

सिलबन्दी दरभाउपत्रको पुन: सूचना प्रकाशन सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 04/05/2021 - 15:10

बोलपत्र आव्हान सम्बन्धी सूचना

७७/७८ 03/31/2021 - 13:10 PDF icon Notice 077078.pdf

Invitation for Bids Second Date of Publication: 2077-11-23

७७/७८ 03/07/2021 - 15:12 PDF icon Notice of bids.pdf

Invitation for Bids

७७/७८ 01/18/2021 - 10:41

सामान खरिद सम्बन्धि सिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

७७/७८ 01/18/2021 - 10:38 PDF icon Suchana.pdf

सिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७७/७८ 07/08/2020 - 11:21

शिलबन्दी दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७६/७७ 06/28/2020 - 10:56 PDF icon IMG_20200628_0002.pdf

बोलपत्र दाखिला गर्ने म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना

७६/७७ 05/04/2020 - 11:39

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सुचना

७६/७७ 03/26/2020 - 16:23

सिरानचोक गाँउपालिकाको बोलपत्र आब्हान सम्बन्धि सुचना

७६/७७ 02/28/2020 - 13:25 PDF icon Invitation for sealed bids.pdf

Invitation for Sealed Bids

७६/७७ 01/27/2020 - 10:35 PDF icon Notice 1st Bid Siranchowk.pdf