FAQs Complain Problems

सिरानचोक गाउपालिका वडा न ८, जौवारीमा कोभिड सक्रमित समुदायमा देखा परेको हुदा, कोभिड सक्रमितहरूको अवस्था बुझन र छलफल गर्नको लागि कोभिड सक्रमित हरूको लागि स्वास्थ्य सरसफाइ तथा पोषण झोला वितरण गर्दै