FAQs Complain Problems

समाचार

गोरखा जिल्ला गुरूङ समाज यूकेको तर्फ बाट सिरानचोक गाउँपालिका वडा न ७ लाई कन्सर्न ट्रेटर १ थान, वडा न ५ छोप्राकलाई स्वास्थ्य सामाग्री र गाउँपालिकाको समेत स्वास्थ्य सामाग्री