FAQs Complain Problems

सिरानचोक गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्री नेत्रमणी न्यौपाने वडाहरुमा पंजीकरणको सामाग्री हस्तान्तरण गर्दैगर्दाको केहि झलक