FAQs Complain Problems

समाचार

वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको निर्माणको सम्बन्धमा Online मार्फत सूझाव प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सूचना

तस्बीर: 

आ. व २०८१।०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको क्रममा सिरानचोक गाउँपालिका गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय छोप्राक गोरखाको लागि गुगल फर्म भर्नका लागि QR code  तथा लिङ्क मार्फत सुझाव प्रदान गर्ने सम्बन्धमा सूचना  

आर्थिक वर्ष: